Stała obsługa prawna

Dla naszych stałych klientów prowadzimy stałą obsługę prawną, która obejmuje doradztwo prawne w zakresie stosowania przepisów prawnych przed sądami powszechnymi, w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo – administracyjnym. W ramach tych usług komunikujemy się z urzędami oraz sądami, czuwamy nad terminowym załatwianiem spraw.