Rejestrowanie działalności gospodarczej

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu przed sądem o zarejestrowanie podmiotu gospodarczego, zmianę jego danych bądź wykreślenie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.