Sprawy cudzoziemców

  • Reprezentujemy klientów zagranicznych przed Urzędem ds. Cudzoziemców w postępowaniu o uzyskanie
  • zezwolenia na pobyt czasowy lub długoterminowy w Polsce, wydanie bądź wymianę karty pobytu,
    wydanie wizy
  • wydanie innych dokumentów niezbędnych cudzoziemcowi do przebywania na terytorium RP.
  • pomagamy studentom zagranicznym aplikować na studia licencjackie i magisterskie na polskich uczelniach
  • pomagamy studentom zagranicznym aplikować na roczne kursy j. polskiego i angielskiego na polskich uczelniach